Vi är landets företrädare för personer med dövblindhet.

Hos FSDB kan du som har kombinerad syn- och hörselnedsättning få en rikare tillvaro. Spännande upplevelser och fin gemenskap är några delar som ingår. Det innebär stora utmaningar på flera plan att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet, som varierar i grad från person till person, behövs bästa möjliga förutsättningar. Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB, en liten men nödvändig organisation, verkar för det.

keyboard_arrow_up
Skip to content