Aktuellt

Första nyheten från Förbundet Sveriges Dövblinda

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.…

Andra nyheten från Förbundet Sveriges Dövblinda

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.…
Inga resultat hittades.

Vi är landets företrädare för personer med dövblindhet.

Hos FSDB kan du som har kombinerad syn- och hörselnedsättning få en rikare tillvaro. Spännande upplevelser och fin gemenskap är några delar som ingår. Det innebär stora utmaningar på flera plan att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet, som varierar i grad från person till person, behövs bästa möjliga förutsättningar. Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB, en liten men nödvändig organisation, verkar för det.

Lästips om dövblindhet

Inga resultat hittades.

Utvalt från artikelarkivet:

Inga resultat hittades.
Inga resultat hittades.

Aktuella utbildningar hos oss

Inga resultat hittades.
Inga resultat hittades.

Uppslag i boken "Dövblindhet för audionomer". Digitalt.

Ny omarbetad version av ”Dövblindhet för audionomer”

Under 2023 har Nkcdb:s resursgrupp för teknik och hjälpmedel gjort en omarbetad version av vår omtyckta bok ”Dövblindhet för audionomer”.

Boken, som är liten och behändig i A6-format, vänder sig till audionomer i både privat och offentlig sektor. Syftet är att bidra med relevant kunskap om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet som audionomer kan ha nytta av i sitt arbete.

Boken innehåller information, tips om hur audionomer kan optimera sina besök, vad man ska tänka på i bemötandet med en person med dövblindhet och hur hörselteknik kan användas för att kompensera för en synnedsättning.

keyboard_arrow_up
Skip to content