Regionala föreningar inom FSDB

FSDB Nord, org. nr: 898801-3796
omfattar Norrbottens län

Ordförande: Bittan Lidbom bijo56@live.se
FSDB Nord
Föreningshus
Gammelstadsvägen 4
943 31 Öjebyn
E-post: nord@fsdb.org

FSDB Västerbotten, org. nr: 894002-8312
omfattar Västerbottens län

Ordförande: Helen Norsten
E-post: vasterbotten@fsdb.org

FSDB Mitt, org. nr: 802450-4204
Omfattar Västernorrland och Jämtlands län

Ordförande: Roger Såthe
Telefon: 0722-05 22 54 (både videosamtal och sms)
e-post: mitt@fsdb.org

FSDB Dalarna, org. nr: 802507-4009
Omfattar Dalarnas län

Ordförande: Anne-Maj Magnström
e-post: dalarna@fsdb.org

FSDB Uppsala och Gävleborgs län, org. nr: 817605-8470
Omfattar Gävleborg och Uppsala län

Ordförande: Teresia Lindberg
E-post: uppsalagavle@fsdb.org

FSDB Uppsala och Gävleborgs län
c/o Teresia Lindberg
Hjalmar Brantingsgatan 48 A
754 34 Uppsala

FSDB Stockholm Gotland, org. nr: 802012-9949
Omfattar Stockholms och Gotlands län

Ordförande: Alex Boje
e-post till hela styrelsen: stockholmgotland@fsdb.org

Kansliet
e-post dba@fsdb.org
Ingela Jacobsson kanslichef
Telefon: 0735-01 33 21 (telefon och SMS)
e-post: ingela@fsdb.org

Marie Granat Administratör
Telefon: 0727-42 45 01 (telefon och SMS)
e-post: marie@fsdb.org
Rose-Marie Göransson, Verksamhetsledare
Telefon: 0730-93 46 98
e-post: rose-marie@fsdb.org

FSDB Mälardalen, org. nr: 802418-1292
Omfattar Västmanland och Sörmland

Ordförande: Åsa Blom
Telefon: 0707-73 40 38
e-post: malardalen@fsdb.org

FSDB Jönköping, org. nr:
Omfattar Jönköpings län

Ordförande: Henrik Höljfors
e-post: jonkoping@fsdb.org

FSDB Väst, org. nr: 802443-7512
Omfattar Västra Götalands regionen samt region Halland

Ordförande: Wandi Lundgren
E-post: vast@fsdb.org
Föreningstelefon: 0760-21 33 86

FSDB Öst, org. nr: 802417-3133
Omfattar Blekinge, Kalmar län, Kronoberg samt Östergötland

Ordförande: Christina Grönborg
e-post: ost@fsdb.org

FSDB Öst

c/o Idé och Kunskapscentrum Kronoberg
Högsbyvägen 3 B
352 74 Växjö

FSDB Skåne, org. nr: 802422-1080
Omfattar Skåne

Ordförande: Arne Lorentzson
e-post: skane@fsdb.org

keyboard_arrow_up
Skip to content