Dövblind barn och ungdom

Org.nr: 80 25 30 – 9710

Vår ungdomsorganisation som välkomnar barn och ungdomar med dövblindhet i åldern 0 – 30 år.

Personal: Gulistan Karro, gulistan@dbu.nu
Ordförande: Malin Lindén, malin@dbu.nu
Plusgiro: 181 09 69-4
Swishnummer: 123 691 02 85
Telefon 070-304 28 70
E-post: dbu@dbu.nu
Adress: Sandsborgsvägen 52, 122 88 ENSKEDE

DBU är en organisation med nära samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB. DBU bildades hösten 1994 och är en riksomfattande sammanslutning av barn och ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet upp till och med 30 år.

DBU:s mål är att skapa möjligheter för medlemmarna att träffas och för att göra unga personer med dövblindhet mer synliga i samhället. För våra medlemmar ordnar vi bland annat nationella aktiviteter och träffar på både riks- och regional nivå.

Vi hoppas att du vill vara med och stödja vår verksamhet. Vill du bli medlem kostar det inget första året men från och det andra året och framöver så länge du är medlem kostar det 150 kr. Även om du inte har dövblindhet är du varmt välkommen som stödjande medlem.

Ju fler vi blir desto starkare blir vi tillsammans!”

keyboard_arrow_up
Skip to content